Fujian Sophie Pingshan Hotel

福建索菲斯屏山酒店

Language:English | 简体中文
Address:No.12 Shudou, Hualin Road, Fuzhou, 350001, Fujian
Booking online